ראויים לקידום

תוכנית "ראויים לקידום" מאפשרת למועמדים לנסות ולהתקבל למערך הלימוד האקדמי בדרך אחרת, הנוספת לדרך הרישום הרגילה – על בסיס העדפה מתקנת.

זאת על פי סולם ניקוד הנקבע על סמך פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי של כל מועמד והאירועים שהתרחשו בעת לימודיו בתיכון.

בדרך זו, האוניברסיטאות פותחות את שעריהן לאלו שסיכוייהם ההתחלתיים להתקבל ללימודים נמוכים בשל נסיבות חיים שאינן תלויות בהם, ומאפשרת לאותם "ראויים לקידום" לצעוד בנתיבי ההשכלה כשווים, בהתאם ליכולותיהם האובייקטיביות, תוך התחשבות בנסיבות חייהם.

רציונל

אוניברסיטאות בארץ מציעות למועמדים הרחוקים מסף הקבלה הנדרש ללימודים הזדמנות נוספת לקבלה ללימודים. על המעוניינים לנסות ולהתקבל ללימודים אקדמיים בערוץ זה לפעול בהתאם להנחיות הרישום המתייחסות לתכנית "ראויים לקידום" במוסד הלימודים המבוקש והחוגים הפתוחים לקבלה במתכונת זו, ולידע את האוניברסיטה עלועמדותם לפרויקט כבר בבקשת הה מרשמה.

לשם קביעת ניקוד "ראויים לקידום" יש לפנות לאגודה לקידום החינוך על פי ההנחיות המפורטות בהמשך.

עם קביעת הניקוד הסופי, על המועמד לפנות למוסד הלימודים בכדי לדעת האם הניקוד משפיע על תנאי הקבלה ואם כן, באיזה אופן והאם יוכל אכן להתקבל ללימודים כראוי לקידום.

חשוב לציין, כי לאגודה לקידום החינוך אין כל השפעה על קבלת המועמדים לאוניברסיטאות וכי כל אוניברסיטה מבצעת החלטה אוטונומית בקבלת התלמידים ובקביעת סך הנקודות המקנות העדפה מתקנת.

הבקשות יידונו באוניברסיטאות השונות בהתאם לתנאים הבאים:

הניקוד מורכב מאמות מידה הכוללות בין היתר אזור מגורים, בית הספר התיכון בו למד המועמד, השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה, בעיות מיוחדות של המועמד או בני משפחתו לפי המפורט בטפסי הבקשה וההנחיות ונצבר לסך ניקוד סופי המועבר בסוף התהליך לפונה ולאוניברסיטאות. (הנתונים המתייחסים לתקופת הלימודים התיכוניים של המועמד ועד סיומם).

לתשומת לב המועמד, הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה נמשך כחודשיים, ולפיכך על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה מבעוד מועד. תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטאות: עברית, חיפה טכניון בן גוריון, תל אביב, ובמקביל גם לפונה.

מועמד המופנה על ידי מוסד אחר נדרש לבדוק את נהלי הרישום מול המוסד המפנה ולהציג בפניו את מכתב הניקוד הסופי בתום התהליך.

נהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, מועדי הבחינה הפסיכומטרית והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה לקבלה בערוץ זה. כמו כן, על המועמד מוטלת האחריות לוודא שהניקוד להעדפה מתקנת עודכן באוניברסיטה.

מועמד המעוניין לבחון את הגדרתו כ"ראוי לקידום" ישלח טופס רישום מקוון בחלק של הנחיות למילוי הטופס.

שימו לב, הפניה כרוכה בתשלום בלתי חוזר על סך 180 ₪ בכרטיס אשראי בלבד, התשלום יידרש במהלך מילוי טופס הרישום, נא להכין כרטיס אשראי מראש.

לאחר התשלום, יש לצרף את אישור התשלום לטופס הבקשה המקוון.

שאלות נפוצות:

1האם הגשת הבקשה מחליפה את ההרשמה לאוניברסיטה?
לא. יש להירשם לאוניברסיטה כרגיל. בטרם הגשת הבקשה לקביעת ניקוד לאגודה לקידום החינוך יש לבדוק את הנחיות הרישום המתייחסות ל"ראויים לקידום" בכל מוסד וכן לבדוק אם יש מגבלות כלשהן להגשת בקשה לקביעת ניקוד מבחינת גיל/רקע אקדמי/תחומי לימודים שבהם לא ניתן להיעזר בניקוד/אחר.
2 עד מתי ניתן לשלוח בקשות?
אנו מטפלים בבקשות לקביעת ניקוד לאורך כל השנה, זמן הטיפול הוא כחודשיים. יש לבדוק במוסד אליו נרשמים את התאריך האחרון להצגת הניקוד ולפעול על פי הנחיותיו.
3מהו טווח הנקודות שמתקבל?
0-60, בהתאם לרקע המועמד והמסמכים הנלווים לבקשה.
4 האם ניתן לערער על ניקוד?
ניתן לערער על הניקוד בהתאם לאישורים חדשים ומעודכנים שלא הוצגו בפניה הראשונה. לבקשת הערעור יש לצרף מכתב מפורט הכולל את תיאור הבעיה והטפסים הנוספים המצורפים. ערעור שיוגש ללא סימוכין על הבעיות שהוצגו וללא מכתב, לא יידון. ניתן להגיש ערעור פעם אחת בלבד. לתשומת לבכם, הגשת בקשה לערעור כרוכה בתשלום נוסף על סך 50₪ , יש לשלם בקישור הבא >>
מכתב ערעור יישלח במייל בצירוף החומר החדש+ אישור תשלום למייל: rlk@kidum-edu.org.il
5מה משמעות הניקוד?
הניקוד אינו מצטרף באופן אוטומטי לציון בגרות / פסיכומטרי / ציון סכם או כל מרכיב קבלה אחר. עם קבלת ניקוד סופי יש לפנות לאוניברסיטה אליה נרשמת - למדור רישום וקבלת תלמידים לקבלת מידע בנוגע להשפעת הניקוד על תנאי הקבלה.
6כיצד נקבע הניקוד?
הניקוד הסופי נקבע על סמך הפרמטרים המופיעים בטפסי הרישום, כולל התייחסות לבעיות מיוחדות שהתרחשו בתקופת לימודיו של המועמד ועד לסיום התיכון בלבד. אירועים שהתרחשו לאחר מכן, לא ייכנסו לשקלול הניקוד.
7האם ניתן לצרף מכתב אישי?
ניתן לצרף לטפסי הבקשה והמסמכים הנלווים מכתב הסבר אישי בחלק המיועד לכך בטופס הרישום. לתשומת ליבכם – מכתב הסבר אישי אינו מחליף המצאת מסמכים על בעיות מיוחדות/אישיות/משפחתיות.

פרטי התקשרות:

במידת הצורך ניתן ליצור קשר במייל: rlk@kidum-edu.org.il

או במספר הטלפון: 02-6441159

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.